(1)
--, .-.-. Nåtö biologiska station. Verksamhetsberättelse för år 2022. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 2023, 99.