(1)
Stjernberg, T. Dvärgmus Funnen På Åland 2015. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 2016, 92.