--, .-.-. (2023). Nåtö biologiska station. Verksamhetsberättelse för år 2022. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 99. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/msff/article/view/142373