--, .-.-. (2012). Nåtö biologiska station Verksamhetsberättelse för år 2011. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/msff/article/view/7824