--, --. 2021. ”Nåtö biologiska station. Verksamhetsberättelse för år 2020”. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 97 (joulukuuta). https://journal.fi/msff/article/view/113074.