Stjernberg, Torsten. 2016. ”Dvärgmus Funnen På Åland 2015”. Memoranda Societatis Pro Fauna Et Flora Fennica 92 (joulukuuta). https://journal.fi/msff/article/view/60355.