--, --. 2018. “Nåtö Biologiska Station Verksamhetsberättelse För år 2017”. Memoranda Societatis Pro Fauna Et Flora Fennica 94 (December), 119-26. https://journal.fi/msff/article/view/77429.