--, --. 2012. ”Nåtö biologiska station Verksamhetsberättelse för år 2011”. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica, joulukuuta. https://journal.fi/msff/article/view/7824.