Pihlaja, K., Marsh, T., Juutinen, R., Huttunen, S., Ulvinen, T., Hopkins, T., Kypärä, T., Parnela, A., Syrjänen, K., Ervasti, E., Huhta, A.-P., Vainio, O., Laaka-Lindberg, S., Kestilä, A., Maanpää, L., Kuitunen, T. ja Hankonen, E. (2022) ”New national and regional biological records for Finland 10. Contributions to Bryophyta and Marchantiophyta 9”, Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 98. Saatavissa: https://journal.fi/msff/article/view/119817 (Viitattu: 11joulukuuta2023).