Fritzén, N. R. (2012) ”Micaria lenzi and Clubiona juvenis (Araneae: Gnaphosidae, Clubionidae), two spider species new to the dune fauna of Finland”, Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica. Saatavissa: https://journal.fi/msff/article/view/7808 (Viitattu: 19kesäkuuta2024).