--, .-.-. (2012) ”Nåtö biologiska station Verksamhetsberättelse för år 2011”, Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica. Saatavissa: https://journal.fi/msff/article/view/7824 (Viitattu: 19kesäkuuta2024).