[1]
T. Stjernberg, ”Dvärgmus funnen på Åland 2015”, Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica, vsk. 92, joulu 2016.