--, .-.-. ”Nåtö biologiska station. Verksamhetsberättelse för år 2020”. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica, vsk. 97, joulukuuta 2021, https://journal.fi/msff/article/view/113074.