Stjernberg, T. ”Dvärgmus Funnen På Åland 2015”. Memoranda Societatis Pro Fauna Et Flora Fennica, vsk. 92, joulukuuta 2016, https://journal.fi/msff/article/view/60355.