--, --. “Nåtö Biologiska Station Verksamhetsberättelse för år 2017”. Memoranda Societatis Pro Fauna Et Flora Fennica, Vol. 94, May 2018, pp. 119-26, https://journal.fi/msff/article/view/77429.