--, .-.-. ”Nåtö biologiska station Verksamhetsberättelse för år 2011”. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica, joulukuuta 2012, https://journal.fi/msff/article/view/7824.