1.
-- --. Nåtö biologiska station. Verksamhetsberättelse för år 2020. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica [Internet]. 22. joulukuuta 2021 [viitattu 24. toukokuuta 2024];97. Saatavissa: https://journal.fi/msff/article/view/113074