1.
Fritzén NR. Micaria lenzi and Clubiona juvenis (Araneae: Gnaphosidae, Clubionidae), two spider species new to the dune fauna of Finland. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica [Internet]. 31. joulukuuta 2012 [viitattu 14. kesäkuuta 2024];. Saatavissa: https://journal.fi/msff/article/view/7808