1.
-- --. Nåtö biologiska station Verksamhetsberättelse för år 2011. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica [Internet]. 31. joulukuuta 2012 [viitattu 3. maaliskuuta 2024];. Saatavissa: https://journal.fi/msff/article/view/7824