(1)
Einarsson, L. Flottans Roll, Organisation Och Funktion I Stormaktstidens Östersjön 1650–1680. NF 2021, 2018, 84-99.