Korhonen, O. (2021) ”Hailuotolaisten kaukokalastus Ruotsin puoleisilla pyyntipaikoilla Haminan rauhan jälkeen”, Nautica Fennica, 2018(1), ss. 142–156. Saatavissa: https://journal.fi/nauticafennica/article/view/107943 (Viitattu: 25heinäkuuta2024).