Einarsson, L. ”Flottans roll, organisation och funktion i stormaktstidens Östersjön 1650–1680”. Nautica Fennica, vsk. 2018, nro 1, kesäkuuta 2021, ss. 84-99, https://journal.fi/nauticafennica/article/view/107938.