[1]
Englund, M. 2021. Bunds historia framstår som både avslutad och högaktuell. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies. 32, 1 (May 2021), 113–116. DOI:https://doi.org/10.30752/nj.103425.