[1]
Roos, L. 2021. När det judiska tar plats: Stora synagogan i Stockholm 150 år. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies. 32, 2 (Dec. 2021), 91–93. DOI:https://doi.org/10.30752/nj.109162.