[1]
Leviathan, D. 2022. Ett starkt bidrag till svensk-judisk historieskrivning. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies. 33, 2 (Dec. 2022), 60–62. DOI:https://doi.org/10.30752/nj.122228.