[1]
Jansson, E.-M. 2008. "Min stämma är såsom en flyktig fogels. ": Eljakim Jacob Soldin – en dansk-judisk diktare i det gustavianska Sverige. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies. 26, 1-2 (Sep. 2008), 79–106. DOI:https://doi.org/10.30752/nj.69618.