[1]
Thor Tureby, M. 2019. Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies. 30, 2 (Nov. 2019), 3–26. DOI:https://doi.org/10.30752/nj.75673.