[1]
Deland, M. 2019. Ny rapport om finländska SS-frivilliga och övergreppen mot judar 1941–1943. A new report on Finnish SS-volunteers and atrocities against Jews 1941–3. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies. 30, 1 (May 2019), 109–113. DOI:https://doi.org/10.30752/nj.80531.