[1]
Thor Tureby, M. 2020. Svenska judars berättelser om flyktingar, överlevande och hjälpverksamheter under och efter Förintelsen. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies. 31, 2 (Dec. 2020), 60-84. DOI:https://doi.org/10.30752/nj.90024.