[1]
Illman, R. 2020. Minnen från ett finskjudiskt musikerliv i tradition och förändring – : Hillel Tokaziers biografi. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies. 31, 2 (Dec. 2020), 87-89. DOI:https://doi.org/10.30752/nj.97080.