(1)
Englund, M. Bunds Historia framstår Som både Avslutad Och högaktuell. NJ 2021, 32, 113-116.