(1)
Carlsson, C. H. Tysk-Judisk Migration till Sverige. NJ 2023, 34, 99-117.