(1)
Kurtén, T. Ett Judiskt Kristet Arv. NJ 2023, 34, 131-133.