(1)
Martola, N. Judiska Akademiska Klubben – några Kommenterade Dokument. NJ 1992, 13, 145-167.