(1)
Thor Tureby, M. Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) Och De Judiska Flyktingarna under 1930- Och 1940-Talen. NJ 2019, 30, 3-26.