Englund, M. (2021). Bunds historia framstår som både avslutad och högaktuell. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 32(1), 113–116. https://doi.org/10.30752/nj.103425