Rudberg, P. (2021). ”Den som pekar på andras brister visar därigenom sina egna” : Slutreplik till Malin Thor Tureby. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 32(1), 117–118. https://doi.org/10.30752/nj.107434