Leviathan, D. (2022). Ett starkt bidrag till svensk-judisk historieskrivning. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 33(2), 60–62. https://doi.org/10.30752/nj.122228