Carlsson, C. H. (2023). Tysk-judisk migration till Sverige. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 34(1), 99–117. https://doi.org/10.30752/nj.126103