Sjö, S. (2023). En resa genom judiska bibliografier och bibliotek. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 34(1), 128–130. https://doi.org/10.30752/nj.129376