Carlsson, C. H. (2018). Bildrik populärvetenskap om dansk-judisk historia. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 29(1), 79–82. https://doi.org/10.30752/nj.70259