Thor Tureby, M. (2019). Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 30(2), 3–26. https://doi.org/10.30752/nj.75673