Bengtsson, H. (2020). Didaktiska reflektioner om judendom, stereotyper och tankefigurer. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 31(2), 3-20. https://doi.org/10.30752/nj.89966