Thor Tureby, M. (2020). Svenska judars berättelser om flyktingar, överlevande och hjälpverksamheter under och efter Förintelsen. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 31(2), 60-84. https://doi.org/10.30752/nj.90024