Illman, R. (2020). Minnen från ett finskjudiskt musikerliv i tradition och förändring – : Hillel Tokaziers biografi. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 31(2), 87-89. https://doi.org/10.30752/nj.97080