MARTOLA, N. Judiska akademiska klubben – några kommenterade dokument. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, v. 13, n. 2, p. 145-167, 1 Sep. 1992.