THOR TUREBY, M. Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, v. 30, n. 2, p. 3-26, 21 Nov. 2019.