LINDQVIST, P. Ett viktigt kapitel av de finländska judarnas historia dokumenterat. Nordisk Judaistik/Scandinavian Jewish Studies, v. 30, n. 1, p. 114–117, 26 May 2019.