BENGTSSON, H. Didaktiska reflektioner om judendom, stereotyper och tankefigurer. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, v. 31, n. 2, p. 3-20, 12 Dec. 2020.