Englund, Martin. 2021. “Bunds Historia framstår Som både Avslutad Och högaktuell”. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies 32 (1):113-16. https://doi.org/10.30752/nj.103425.